Pähklimetsa tee rekonstrueerimistööd 20.09.12 kuni 23.11.12

Riigihange "Kudjape prügila sulgemine. Projekteerimis-ehitustööd" - 02.04.2012

Riigihange "Omanikujärelevalve ning FIDIC inseneri teenus ÜF projekti "Kudjape prügila sulgemine" elluviimiseks - 10.02.2012

Kudjape prügila sulgemistööde käigus tehtava uuema ladestusala läbikaevamise ja jäätmete sorteerimise keskkonnamõju hindamise programm - 19.01.2011

Lihtmenetlusega hanke „Kudjape prügila sulgemistööde ettevalmistamine, projektijuhtimisteenuse hange“ lõppemise teade - 02.03.2010

Lihtmenetlusega hanke „Kudjape prügila sulgemistööde ettevalmistamine, projektijuhtimisteenuse hange“ väljakuulutamise teade - 28.01.2010

Lihtmenetlusega hanke „Kudjape jäätmejaama piirdeaia ehitamise ja territooriumi heakorrastamine“ lõppemise teade - 17.11.2009

Lepingu sõlmimise teade

Lepingu sõlmimise teade

Lepingu sõlmimise teade

Lihtmenetlusega hanke "Kudjape jäätmejaama konteinerite valmistamine" väljakuulutamise teade - 28.07.2009

Lihtmenetlusega hanke "Kudjape jäätmejaama välisvalgustuse ehitamine" lõpetamise teade - 03.07.2009

Lihtmenetlusega hanke "Kudjape jäätmejaama välisvalgustuse ehitamine" väljakuulutamise teade - 18.06.2009

Lihtmenetlusega hanke „Kudjape jäätmejaama rajamine, teleskooptõstuki-laaduri ostmine“ lõppemise teade - 09.07.2009

Lihtmenetlusega hanke väljakuulutamise teade - 16.06.2009

Lihtmenetlusega hanke „Kompaktorpressi konteinerite valmistamine“ lõppemise teade - 29.05.2009

Kudjape jäätmejaama rendile andmise teade - 06.05.2009

Kudjape jäätmejaama rendile andmise kord - 06.05.2009

Kudjape jäätmejaama rendile andmise korraga seotud küsimused ja vastused

Lihtmenetlusega hanke „Kompaktorpressi konteinerite valmistamine“ väljakuulutamise teade- 05.05.2009

hange „Kudjape jäätmejaama vee- ja kanalisatsioonitorustike ning pumpla rajamine 12.12.2008