Osaühing Saaremaa Prügila

Osaühing  Saaremaa Prügila  asutati Kuressaare linna, Kaarma ja Pihtla valla poolt 02. märtsil 2007. Osaühingu loomise eesmärgiks oli jäätmekäitluse arendamine Saare maakonnas.     

OÜ Saaremaa Prügilale kuuluvad jäätmete käitlemise keskus (Kudjape jäätmejaam) ja endine Kudjape prügila, mis kujundati sulgemisjärgselt puhkerajatiseks. Kudjape jäätmejaam on antud rendile AS Eesti Keskkonnateenused ja seal osutab teenust OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam.
OÜ Saaremaa Prügila teostab suletud Kudjape prügila järelhooldust.

 

Osaühingut juhib 1-liikmeline juhatus:
Mihkel Paljak                                    juhatuse liige

Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes seitsmeliikmeline nõukogu:

Jaanis Prii

nõukogu esimees

Pille Mägi

nõukogu liige

Virge Pihel

nõukogu liige

Tiit Rettau

nõukogu liige

Aare Saar

nõukogu liige

Katrin Sagur

nõukogu liige

Urmas Sepp

nõukogu liige

 

Põhikiri ja aastaaruanded: