Osaühing Saaremaa Prügila

Osaühing Saaremaa Prügila asutati Kuressaare Linna, Kaarma ja Pihtla valla poolt 2 märtsil 2007 a. Alates 1 jaanuarist 2018 on osaühingu ainuosanik Saaremaa vald. OÜ Saaremaa Prügila tegevuse eesmärgiks on jäätmekäitluse arendamine Saaremaa vallas.


OÜ Saaremaa Prügilale kuuluvad jäätmete käitlemise keskus (Kudjape jäätmejaam) ja endine Kudjape prügila, mis kujundati sulgemisjärgselt puhkerajatiseks. Kudjape jäätmejaam on antud rendile AS Eesti Keskkonnateenused ja seal osutab teenust OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam.
OÜ Saaremaa Prügila teostab suletud Kudjape prügila järelhooldust.

 

Osaühingut juhib 1-liikmeline juhatus:
Mihkel Paljak                                    juhatuse liige

Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes viieliikmeline nõukogu:

Aivar Aru

nõukogu esimees

Bert Holm

nõukogu liige

Heiki Hanso

nõukogu liige

Allan Niils

nõukogu liige

Tõnis Kallas

nõukogu liige

 

Põhikiri ja aastaaruanded: