KUDJAPE ÜMBERLAADIMISJAAMA KODULEHELE >
Võta ühendust

Juhatus

Juhatuse- ja nõukogu liikmed

Osaühingut juhib 1-liikmeline juhatus

Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes kolmeliikmeline nõukogu