KUDJAPE ÜMBERLAADIMISJAAMA KODULEHELE >
Võta ühendust

ÜF projekt

ÜF projekt

Projekt: Kudjape prügila sulgemine
SFOS nr. 2.1.0201.11-0020
Projekti rahastajad:

Projekti algus: 28.02.2012
Projekti lõpp: 18.09.2013

Projektijuht: Valdo Liiv, tel. 50 100 36, e-post valdo.liiv@kudjape.ee