KUDJAPE ÜMBERLAADIMISJAAMA KODULEHELE >
Võta ühendust

Kasulik info

Kasulik info seoses jäätmemajandusega Saaremaal

Eterniidi tasuta äraandmine

Ohtlikute jäätmete tasuta äraandmine

Sorteerimisjuhised

Kudjape ja Maasi jäätmejaamade info

Saaremaa valla jäätmekava

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Ragn Sells 

AS Eesti Keskkonnateenused

Kasulik info seoses jäätmemajandusega Eestis

Kliimaministeerium

Keskkonnaamet

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit

Bioneer

Rohegeenius